expr

卜算子咏梅陆游译文简短_《卜算子咏梅》陆游译文

一九六零年六月读陆游词反其意用之《卜算子咏梅》

《卜算子183陆游驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更着风和雨。无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

卜算子咏梅陆游译文简短

《卜算子183陆游驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更着风和雨。无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

卜算子

第五天,今天抄的是宋代陆游的卜算子咏梅。译文:驿站外断桥旁。梅花寂寞地开放、孤孤单单,无人来欣赏。黄昏里独处已够愁苦,又遭到风吹雨打而飘落四方。它花开在百花之首,却无心同百花争享春光,却惹来众多凡花俗朵的嫉妒。即使花片飘落被碾作尘泥,也依然有永久的芬芳留在人间。

《卜算子咏梅》陆游译文

卜算子

卜算子

卜算子.咏梅陆游驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,惟有香如故。注释,[1)驿:驿站,是古代官办的交通站。〔2)无主:指无人培护,无人过问。〔3〕更著:又遭到,又加上。(4)群芳妒:借指打击陆游的奸佞之徒。(5〕碾:压碎。

《卜算子 》学作三首(一)鸿雁快飞远,捎回鱼书信。至尾从头花满圈,都是相思印。尽数三页全,一字也不认。旧时读书不用功,暗把自己恨。(二)月色像柠檬,照我身之左。月下并肩私语行,影子叠成垛。 月亮又圆圆,人却南北各。画满圈圈未见归,眼泪双双

卜算子

除非特别注明,本站所有文字均为原创文章,作者:投稿